Voorzitter
Stichting ZZP Nederland

Biografie

De eerste jaren van zijn werkzame leven bracht hij door als visserman op de Noordzee. Na een tienjarige periode als leraar in het MBO, koos hij in 1991 voor de vakbeweging. Als is hij een van de grondleggers van Het Loopbaantraject Bouw, waarin bouwvakkers zich uit preventieve overwegingen kunnen omscholen om zo langer gezond te kunnen doorwerken. Als bestuurder van het Pensioenfonds voor de Bouwnijverheid kreeg hij te maken met de afschaffing van VUT en Prepensioen en heeft hij steeds gepleit voor flexibilisering van pensioenregelingen en vrijwillige aansluiting van zelfstandige ondernemers bij de bestaande pensioenfondsen.
Sinds 2011 is hij voorzitter van Stichting ZZP Nederland. De stichting, die meer dan 44.000 zzp’ers vertegenwoordigt, streeft naast het stimuleren van ondernemerschap naar collectieve afdekking van inkomensrisico’s, waarbij ook de oudedagsvoorziening een belangrijke plaats inneemt. In 2014 ontwikkelde hij samen met enkele andere organisaties het ZZP Pensioen, dat begin 2015 van start is gegaan. Deze pensioenregeling heeft alle flexibele elementen in zich, die een ondernemer nodig heeft.

Masterclass 16.00 uur

Workshop duurzaam beleggen met ZZP Pensioen

In deze workshop legt Maarten Post, voorzitter Stichting ZZP Nederland en bestuurslid van Stichting ZZP Pensioen uit hoe het ZZP Pensioen werkt en wat de voordelen daarvan zijn.
Sparen voor een oudedagsvoorziening levert te weinig op, beleggen is beter, vooral als dat fiscaal vriendelijk kan. Daarom heeft Stichting ZZP Pensioen in samenwerking met Loyalis (dochter van APG) het ZZP Pensioen ontwikkeld. Het ZZP Pensioen is geen pensioenverzekering, maar een beleggingsregeling, die door zijn unieke kenmerken uiterst geschikt is voor zzp’ers, maar ook prima geschikt is voor DGA’s en werknemers die geen pensioen bij een werkgever opbouwen.
Je hebt je eigen pensioenbeleggingsrekening, het is en blijft je eigen geld, je bepaalt zelf wat je inlegt. Door samen te beleggen, blijven de kosten laag en is een hoger rendement te bereiken. De belegginsmix is gebaseerd op een lifecycle met aflopend risico, maar je kunt individueel kiezen voor een hoger of lager beleggingsrisico.
Stichting ZZP Pensioen heeft een Deelnemersraad, die het contact met de deelnemers onderhoudt en advies kan geven over de regeling en het beleggingsbeleid, waardoor de kwaliteit van de regeling op transparante wijze wordt bewaakt. ZZP Pensioen belegt voortaan duurzaam, onderzoek heeft uitgewezen, dat dit leidt tot een hoger gemiddeld rendement.